Thủ thuật Word: Tự động thu gọn văn bản chỉ trong một trang

Thủ thuật Word: Tự động thu gọn văn bản chỉ trong một trang

Bạn tính toán rằng tài liệu Word của mình vừa đủ một trang, nhưng sau đó lại phát hiện ra những dòng cuối của tài liệu bỗng nhiên nhảy sang một trang mới, khiến việc in tốn thêm một trang giấy mới nhưng phần lớn lại là giấy trắng.Xem tiếp